Medisch Beeldvormer en Bestralingsdeskundige (MRI-CT-Röntgen)